Styret, utvalg, komiteer

Styre, utvalg og komiteer NOFOBI 2021/2022

Styret i NOFOBI

Leder: Arne Jacobsen E-post: leder@nofobi.no
Sekretær: Maren Agdal E-post: sekretar@nofobi.no
Kasserer: Ann Catrin Høyvik Epost: a.c.hoyvik@odont.uio.no  
Styremedlem: Vibeke Kranstad E-post: styremedlem@nofobi.no 
Styremedlem: Veslemøy Linde E-post: veslelind@gmail.com 
Vara og webansvarlig: Dorith Aase Eriksen E-post: post@nofobi.no 
Varamedlem: Kirsten Grødal E-post: Kristen.Grodal@sshf.no

 

 

Fagutvalg

Tiril Willumsen E-post: tiril.willumsen@odont.uio.no
 Therese T. Sjursen E-post: Therese.Thornton.Sjursen@vlfk.no 
Jan-Are Kolset Johnsen E-post: Jan-are.k.johnsen@tromsfylke.no

 

 Revisor

Johanne Bye E-post: johanne.bye@odont.uio.no

Emilie Brye  E-post: emilie.bryne@throg.no 

 

Valgkomite

Sigrid B. Lunding (leder) E-post: sinlun@nfk.no 

Margrethe Elin Vika E-post: margrethe.vika@psykp.uib.no

   Mariann Saanum Hauge Epost: mariann@tannsor.no