Styret, utvalg, komiteer

Denne siden vil bli oppdatert i nær fremtid.

Styre, utvalg og komiteer NOFOBI 2019/2020

Styret i NOFOBI

Leder: Arne Jacobsen E-post: arne@tannlegearne.no
Sekretær: Maren Agdal E-post: Maren.Agdal@iko.uib.no
Kasserer: Lisbeth Borch Epost: lisbeth.broch@ffk.no
Styremedlem: Vibeke Kranstad E-post: vibkra@online.no
Styremedlem: Fredrik Skodje E-post: fredrik@apollonia.no
Vara og webansvarlig: Dorith Aase Eriksen E-post: dorithma@hotmail.com
Varamedlem: Kirsten Grødal E-post: Kristen.Grodal@sshf.no

Fagutvalg

Tiril Willumsen E-post: tiril.willumsen@odont.uio.no
Margrethe Vika E-post: margrethe.vika@psykp.uib.no
Jan-Are Kolset Johnsen E-post: Jan-are.k.johnsen@tromsfylke.no

Revisor

Johanne Bye E-post: johanne.bye@odont.uio.no
Ann Catrin Høyvik (vara)

Valgkomite

Aleksander Stepanenko E-post: aleste@ostfoldfk.no
Margrethe Elin Vika E-post: margrethe.vika@psykp.uib.no
Sigrid B. Lunding