Eksamen i Odontofobi

 

Informasjon om Eksamen i Odontofobi

Eksamen i Odontofobi arrangeres av NOFOBI – Norsk forening for Odontofobi og avholdes vanligvis i forkant av foreningens årlige seminar og kan tas av alle medlemmer i NOFOBI. Foreningen ønsker at tannhelsepersonell skal få utvide sin kompetanse med hensyn på møtet og håndtering av redde pasienter i tannlegestolen. Forbredelser til eksamen innebærer selvstudie og forventet arbeidsmengde er 40 timer i NTFs etterutdanning. Selve eksamen er en 2,5 timers skriftlig eksamen og den er tilpasset slik at alle tannhelsepersonellyrkesgrupper skal ha mulighet til å gjennomføre opplegget.

 Eksamensdato: Eksamen i Odontofobi avholdes 05.02.25 i Tønsberg.

 

 Linker til hovedlærebøker som utgjør kjernepensum:

Odontologisk psykologi: https://www.adlibris.com/no/bok/odontologisk-psykologi-9788205510791

Cognitive Behavioral Therapy for Dental Phobia and Anxiety: https://www.akademika.no/medisin-helse-og-psykologi/odontologi/cognitive-behavioral-therapy-dental-phobia-and-anxiety/9781119960720

Linker til supplerende fagstoff i tillegg til ordinært pensum:
Norsk resymé av boken “Treating fearful dental patients”
Tannbehandlingsskrekk – Professor Gerd Kvale intervjuet av Gudrun Vinsrygg

 

 

Liste over NOFOBI-medlemmer som har avlagt Eksamen i Odontofobi: Se vedlagt dokument

 

Dersom du samtykker til at ditt navn legges til listen: signer denne PDF-filen og send til Post@nofobi.no

 

Ta kontakt med foreningen dersom du har spørsmål.