Velkommen til Norsk Forening for Odontofobi – NOFOBI

NOFOBI er en interesseorganisasjon for alle med interesse for atferdsmessige sider ved tannbehandling. Våre medlemmer består både av tannleger, psykologer, tannpleiere, tannhelsesekretærer og sykepleiere. Vi arrangerer blant annet årlig seminar i februar hvert år og årlig “eksamen i odontofobi”.

Neste seminar avholdes i Stavanger i februar 2022.

Trykk her for seminarinvitasjon.

Trykk her for påmelding.

Det poengteres at kurset er ment for hele tannhelseteamet og spesielt «Tenner, skam og angst – filmer om tannbehandling som forenkler samarbeid mellom tannlege og pasient» ved siste kursdag kan være til nytte for alle som er operatør i møte med den engstelige pasient. Hjertelig velkommen på kurs!

– Etter myndighetenes pressekonferanse kan vi bekrefte at seminaret vil bli avholdt som planlagt. Vi vil selvfølgelig påse at råd og retningslinjer blir fulgt gjennom hele arrangementet. –

Sist oppdatert 14. januar 2022

Vet du hvem NOFOBI er? Se tidligere artikkel skrevet i tannlegeforeningen sitt tidskrift.

Foreningen har nå ca. 300 medlemmer. I dag består medlemsmassen av tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer og psykologer.
Alle som er interesserte i å behandle pasienter med odontofobi er velkommen til å delta på våre vinterseminarer. Målet med disse er å spre kunnskap om tannbehandlingsskrekk og hvordan tilstanden kan håndteres til pasientens beste. Vi prøver å lage praktisk rettede kurs som er nyttige i det daglige arbeid med pasienter. Foredragsholderne hentes både fra inn og utland og er som oftest psykologer/psykiatere og tannleger. Det er også mulig å fordype seg i emnet odontofobi ved å ta en eksamen i dette. Eksamen avholdes i forbindelse med seminarene.
Vi ønsker også at NOFOBI skal bidra til nettverksbygging. Mange praktiske tips og inspirasjon utveksles i den uformelle kontakten mellom medlemmene. Det sosiale er alltid vektlagt på seminarene, med blant annet festmiddag!
Det lønner seg å bli medlem, også økonomisk. Medlemsavgiften er innspart allerede ved det første seminaret ved medlemsrabatten!

Dersom du ønsker å melde deg inn i foreningen kan du sende epost til sekretar@nofobi.no