Velkommen til Norsk Forening for Odontofobi – NOFOBI

NOFOBI er en interesseorganisasjon for alle med interesse for atferdsmessige sider ved tannbehandling. Våre medlemmer består både av tannleger, psykologer, tannpleiere, tannhelsesekretærer og sykepleiere. Vi arrangerer blant annet årlig seminar i februar hvert år og årlig “eksamen i odontofobi”.

Neste seminar avholdes i Tønsberg 6.-7.februar 2025.

 

Hold av datoene. Mer informasjon kommer.

Takk for et flott seminar på Clarion Hotel Oslo, 8.-9. februar 2024. Dersom du ønsker referat fra generalforsamlingen kan du kontakte: sekretar@nofobi.no

________________________________________________

Aktuelt:

NOFOBI anbefaler videoer på tooinfo.no

Klikk inn å finn relevante videoer for både helsepersonell og pasienter!

Søknad for medlemmer om kurstilskudd. Følgende mal må fylles ut og sendes inn til sekretar@nofobi.no

_________________________________________________

Vet du hvem NOFOBI er? Se tidligere artikkel skrevet i tannlegeforeningen sitt tidskrift.

Foreningen har nå ca. 300 medlemmer. I dag består medlemsmassen av tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer og psykologer.
Alle som er interesserte i å behandle pasienter med odontofobi er velkommen til å delta på våre vinterseminarer. Målet med disse er å spre kunnskap om tannbehandlingsskrekk og hvordan tilstanden kan håndteres til pasientens beste. Vi prøver å lage praktisk rettede kurs som er nyttige i det daglige arbeid med pasienter. Foredragsholderne hentes både fra inn og utland og er som oftest psykologer/psykiatere og tannleger. Det er også mulig å fordype seg i emnet odontofobi ved å ta en eksamen i dette. Eksamen avholdes i forbindelse med seminarene.
Vi ønsker også at NOFOBI skal bidra til nettverksbygging. Mange praktiske tips og inspirasjon utveksles i den uformelle kontakten mellom medlemmene. Det sosiale er alltid vektlagt på seminarene, med blant annet festmiddag!
Det lønner seg å bli medlem, også økonomisk. Medlemsavgiften er innspart allerede ved det første seminaret ved medlemsrabatten!

Dersom du ønsker å melde deg inn i foreningen kan du sende epost til sekretar@nofobi.no